Algemene voorwaarden

Bij het betreden van de Succes Web Site erkent u en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, kunt u deze site niet gebruiken. De wettelijke informatie is geldig op alle pagina’s van de Succes Web Site, tenzij expliciet anders op enig bepaalde pagina vermeld.

Een keuze maken
Als u een product gevonden heeft dat u wilt bestellen, kunt u deze aan uw bestellijst toevoegen door op de bestelknop te klikken. Eventueel kunt u het gewenste aantal exemplaren aangeven. 

Uw winkelmandje
Hierna krijgt u uw winkelmandje te zien met daarin het betreffende artikel. Vervolgens kunt u verder gaan met winkelen. De artikelen blijven in uw winkelmandje zitten. In uw winkelmandje worden alle producten getoond die u heeft geselecteerd. U kunt door de hele site producten toevoegen aan dit winkelmandje. 

Bestellen
U komt terug bij uw bestellijst door op winkelwagen te klikken boven aan het scherm. Voordat u verder gaat met de bestelprocedure, kunt u alle gegevens nog controleren. U kunt ook artikelen uit uw bestellijst verwijderen. Vervolgens heeft u de keuze uit een aantal veilige betaalmogelijkheden.

Het betalingsverkeer van deze website wordt afgehandeld door Docdata Payments. Voor u betekent dit dat bij de transactie als ontvangende partij 'Foundation DocData' wordt vermeld in plaats van SRT International BV of Succes.

Bevestiging van uw bestelling
Nadat u uw bestelling heeft afgerond, krijgt u altijd een bevestiging per e-mail toegestuurd, met daarin uw factuurnummer. Dit is tevens uw betalings- en garantiebewijs.

Afleveren
Uw bestelling wordt binnen 5 werkdagen, persoonlijk, op het door u opgegeven afleveradres geleverd door TNT pakketservice.

Indien u niet thuis bent
Uw bestelling wordt door TNT post maximaal twee keer aangeboden tussen 09.00 uur en 21.30 uur (van maandag tot en met zaterdag) . Indien niemand thuis is, dan ontvangt u een briefje in de brievenbus. Hierop staat het dichtsbijzijnde postkantoor waar u, binnen drie weken, alsnog uw bestelling kunt ophalen. Indien u uw bestelling niet binnen drie weken ophaalt bij het postkantoor, dan ontvangen wij uw bestelling retour.

Artikelen retourneren
U kunt de artikelen die u bij ons gekocht heeft, tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Voor alle artikelen geldt dat deze in oorspronkelijke en onbeschadigde staat moeten zijn. Stuur het artikel binnen 7 werkdagen terug, vergezeld van de originele factuur/pakbon. Vul alstublieft op de achterzijde van de factuur/pakbon de reden van retour in en de bank- of girorekening waar het aankoopbedrag op moet worden teruggestort. Het bedrag van de geretourneerde artikelen zal worden teruggestort, de kosten voor verzending en retourzending zijn voor uw rekening.

U kunt uw bestelling retour sturen naar:
SRT International BV

Antwoordnummer 31

9670 VB Winschoten
 

Geen garantie op de inhoud, informatie en materialen
Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en andere informatie op deze site zijn gebaseerd op bijgewerkte informatie en hoewel Succes zijn best doet te garanderen dat al het materiaal op de site correct is, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd en geeft Succes geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid. Alle inhoud, informatie en materiaal op de site wordt u aangeboden “zoals het is”, zonder wat voor garantie dan ook, zowel uitgesproken als impliciet, waaronder maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-rechten.
 

Alle copyrights zijn eigendom van Succes
Succes is de eigenaar van het copyright op deze site en niets van deze site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, plaatjes, geluid of videobeelden mag worden gebruikt op geen enkele manier, of voor wat voor doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Succes, behalve zoals hierin aangegeven.
 

De naam, logo’s en handelsmerken van Succes zijn eigendom van Succes
Bij het bezoeken van deze site erkent u en gaat u akkoord dat elke naam, logo of handelsmerk op deze site eigendom is van Succes of bij Succes onder licentie is en mag niet worden gebruikt door u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Succes zal zijn intellectuele eigendomsrechten afdwingen tot de volledige reikwijdte van de wet. Geluid, grafieken, stroomschema's, tekst, video, informatie of plaatjes van plaatsen of mensen zijn of het eigendom van Succes of worden op deze site met toestemming gebruikt. Uw gebruik van enige van deze materialen is verboden, tenzij specifiek bepaald voor de site. Enig onbevoegd gebruik van deze materialen kan u onderwerpen aan boetes of schade, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot de schending van handelsmerken, copyrights, privacy en publicatierechten.
 

Herziening van deze pagina
Succes behoudt zich het recht voor deze wettelijke informatie te allen tijde om wat voor reden dan ook te herzien, en behoudt zich het recht voor te alle tijde wijzigingen aan te brengen zonder mededeling of verplichting aan enige informatie op deze site. Bij het bezoeken van deze site erkent u en gaat u akkoord dat u gebonden bent door elk van deze herzieningen. We raden u aan deze pagina van de site regelmatig te bezoeken om deze algemene voorwaarden te bekijken.


Geldende wet
Bij het bezoeken van deze site erkent u en gaat u akkoord dat deze site werd opgericht en beoordeeld volgens de wetten van Nederland. Indien u de site vanuit een ander land gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het naleven van elk en alle geldende lokale wetten. Succes verklaart niet dat het materiaal op deze site geschikt is voor gebruik in andere landen buiten Nederland.

 

Privacy Statement
 
Deze informatie is van toepassing op onze website www.succes.com.
 
Alle informatie die u ons verstrekt is vertrouwelijk. Succes erkent de privacy van al haar gebruikers. We zullen uw informatie nooit verstrekken, verhuren of verkopen aan derden en zullen nooit namen, e-mailadressen of andere informatie aan een derde partij prijsgeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Tevens hebben wij passende technische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.
 
Succes verzamelt persoonlijke gegevens wanneer u zich registreert voor een Succes-account. Hierbij vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw NAW-gegevens, e-mailadres en een wachtwoord voor het account). Succes mag uw persoonlijke informatie opslaan en zo nodig verwerken om zodoende uw behoeften beter te begrijpen en onze producten en dienstverlening verder te verbeteren. Wij mogen uw persoonlijke informatie en door u aan ons gestuurde berichten gebruiken om uw bestelling zo goed mogelijk af te handelen, alsook voor het opnemen van contact met u wanneer dat nodig is in verband met uw bestelling of het afhandelen van vragen of opmerkingen van uw kant of om u informatie toe te zenden.
 
We kunnen uw persoonlijke informatie voor dezelfde doelen verrijken met data, verkregen van externe partijen. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor opsporing in geval van (pogingen tot) onrechtmatige of strafbare handelingen, alsmede voor deelname aan (waarschuwings-)systemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en controle van kredietwaardigheid.
 
Mocht u de gegevens die u heeft aangeleverd via www.succes.com willen wijzigen, dan kunt u dit zelf doen via Mijn Account op onze website. Na inloggen met de bij u bekende gegevens kunt u zelf uw NAW-gegevens en wachtwoord wijzigen. U kunt ook via het e-mailadres infobox@succes.com contact met ons opnemen om de gegevens te ontvangen die wij van u hebben opgeslagen en verkregen via onze website. Succes zal u deze informatie verstrekken en alle inaccurate informatie corrigeren.
 
Mocht u eerder via www.succes.com aan ons verstrekte gegevens willen laten verwijderen uit onze database, neemt u dan alstublieft contact met ons op via infobox@succes.com. Na verwijdering van de gegevens in onze actuele databases zult u ter bevestiging een e-mail ontvangen. Gegevens op al opgeslagen back-up tapes zullen niet worden verwijderd.
 
Mocht u van adres wijzigen, bent u verplicht dit aan Succes door te geven. Zolang uw nieuwe adres niet bij ons bekend is, zullen eventuele bestellingen nog worden verzonden naar het bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen
 
We gebruiken ‘cookies’, een technologie die gebruikt kan worden u informatie op maat te leveren op www.succes.com. Een cookie is een verzameling gegevens (max. 4 Kb) die we naar uw browser kunnen zenden en die in uw systeem kan worden opgeslagen. Succes gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een "cookie" ontvangt. Hiermee kunt u een cookie accepteren of weigeren.
 
Van alle gegevens die op www.succes.com geplaatst worden, wordt dagelijks een back-up gemaakt. Het is aan u uw wachtwoord goed te bewaken, om te voorkomen dat anderen met uw gegevens de site kunnen benaderen. De wachtwoorden zijn door Succes niet in te zien. Bij verlies of vergeten van een wachtwoord is het voor ons echter wel mogelijk uw account te resetten. U ontvangt dan een computergegenereerd wachtwoord, dat u bij uw eerstvolgende bezoek aan www.succes.com weer kunt omzetten in een wachtwoord naar eigen keuze.